Meny

Dela sidan på sociala medier

Nya gungställningar

Flicka som sitter på en gunga.

Fyra av lekplatserna i Lysekils kommun har fått nya fina gungställningar.

De kommunala lekplatserna i Lysekils kommun besiktigas regelbundet för att våra lekredskap ska vara säkra och trygga. I år har detta bland annat lett till att fyra lekplatser fått nya, fräscha gungställningar samt att en mängd mindre åtgärder gjorts ute på lekplatserna.

Förutom säkerhetsbesiktning varje år så har Lysekils kommun rutiner för tillsyn av lekplatserna varje vecka samt funktionskontroller av lekredskapen fyra gånger per år.

Roligt att gungställningarna är på plats

Det är Tegvägens och Hedvägens lekplats i Brastad, samt Trutstigens och Lyshultsvägens lekplats i Grundsund som har fått nya gungställningar då de tidigare var mycket slitna.

- Roligt att gungställningarna är på plats, jag hoppas att de blir ordentligt använda, säger landskapsarkitekt Sara Chronvall på avdelningen för mark och gata.

Även skyltar med information om var man vänder sig med felanmälan och aktuell adress till de olika lekplatserna kommer att sättas upp inom kort.

- Vi är mycket tacksamma om invånare hör av sig om de upptäckt fel på lekredskap eller annan skadegörelse, säger Sara.

Allmän lekplats på privat mark

Är du markägare och har en allmän lekplats på din mark? Då är det viktigt att du ser till att den besiktigas av en certifierad besiktningsman minst en gång per år. Det är nämligen alltid
markägaren som har ansvaret om en olycka sker.

Kontakta Sara Chronvall på avdelningen för mark och gata eller Frans Arneng på bygglovenheten via Lysekils kommuns växel, 0523-61 30 00 om du vill ha mer information.

Mer information

Du hittar mer information om våra lekplatser och vilka lekredskap som finns på vilken
lekplats under menyvalet Uppleva och Göra.

Foto på gungställning.

Tegvägens lekplats i Brastad är en av lekplatserna som fått nya gungställningar.