Meny

Priser och stipendier 2019
Kultur och fritid

Nu ges möjlighet att skicka in förslag på stipendiater inför årets stipendieutdelning.

Föreningar och allmänhet kan lämna förslag och motivering till Lysekils kommun, Utbildningsnämnden, 453 80 Lysekil eller till registrator@lysekil.se senast 2020-02-28.

Följande kategorier finns:

Bra idrottsprestation 2019

Ändamål
Att till person, lag eller grupp genom priset visa kommunens uppskattning för genomförd idrottsprestation och därigenom främja utvecklingen av de lokala idrottsföreningarna.

Villkor
Priset kan tilldelas person, lag eller grupp som verkar i förening registrerad i Lysekils kommun. Undantag kan göras om person boende i Lysekils kommun, för att utvecklas, utövar sin idrott i förening hemmahörande i annan kommun. Föreslagen pristagare ska vid utförd idrottsprestation ha fyllt 16 år.

Ansökan
Görs genom ansökan till Lysekils kommuns utbildningsnämnd. Utbildningsnämnden kan föreslå pristagare.

Prissumma
6 000 kr.

Förtjänstfull föreningsledare 2019

Ändamål
Tilldelas ledare inom kommunens föreningsliv som genom sina insatser på ett förtjänstfullt sätt främjat sin förening. Nämnden vill genom priset uppmuntra föreningar och privatpersoner att engagera sig i ledarrollen och i ledarrekryteringen till föreningslivet.
Som ledare tar man inte bara på sig uppgiften att utveckla föreningens verksamhet utan gör i många fall även en stor social insats. Ett arbete som inte nog kan betonas och uppskattas.

Villkor
Priset kan tilldelas person som är eller har varit verksam inom förening registrerad i Lysekils kommun.

Ansökan
Görs genom ansökan till Lysekils kommuns utbildningsnämnd. Utbildningsnämnden kan föreslå pristagare.

Prissumma
6 000 kr

Lysekils kulturpris


Ändamål

Att till person eller förening genom priset visa kommunens uppskattning och belöning för värdefull insats inom det kulturella verksamhetsområdet.

Villkor
Priset kan tilldelas person eller förening som verkar i Lysekils kommun. Allmänheten kan inkomma med förslag på pristagare.

Ansökan
Görs genom ansökan till Lysekils kommuns utbildningsnämnd. Utbildningsnämnden kan föreslå pristagare.

Prissumma
6 000 kronor

Lysekils kulturstipendium


Ändamål

Lysekils kulturstipendium utdelas som stöd och hjälp åt den, som visar lovande förutsättningar för insatser inom det kulturella verksamhetsområdet. Berättigade att erhålla priset är person som är bosatt i kommunen eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till densamma.

Villkor
Stipendiet har karaktären av arbets-, rese- och studiestipendium. Stipendium ska sökas för egen räkning efter avslutade gymnasiestudier eller liknande. För att erhålla stipendiet ska stipendiaten verka inom konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, teater, film, konst, konsthantverk, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller därmed jämförbara området av kulturell verksamhet. Berättigade att erhålla stipendiet är personer som är bosatta i kommunen eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till densamma.

Ansökan
Görs genom ansökan till Lysekils kommuns utbildningsnämnd.

Stipendiesumma
10 000 kr

Vid eventuella frågor, kontakta Jonas Ingevaldsson, Föreningsutvecklare Lysekils kommun. jonas.ingevaldsson@lysekil.se