Meny

Dela sidan på sociala medier

Barn- och ungdomskultur

Skola och kultur samarbetar på olika nivåer och i olika sammanhang när det gäller barn och ungdomskultur.

Lysekils kommun erbjuder varje år några kulturella aktiviteter per årskurs till barn
och ungdomar i grundskolan. Det kan handla om skolteatrar, skolbio och resmålsbesök
till museer, utställningar och upplevelser.

Skapande skola

En av de största samarbetsformerna mellan skola och kultur är Skapande skola. Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i.

Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin
musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Skapande skola 2018-2019

Under läsåret arbetar de olika årskurserna från förskoleklass till årskurs 9 med alltifrån pedagogiska projekt, trumworkshops, skolbio, författarbesök, kreativt skrivande och göra film med Ipad.

Det är Kulturrådet som finansierar arbetet.

Kulturkollon

Varje år anordnar Fyrbodals kommunalförbund kulturkollon.