Meny

Föreningar, föreningsliv

Lysekils kommun har ett rikt föreningsliv. Det finns cirka 100 föreningar registrerade i vårt föreningsregister.

Föreningslivet representerar många olika områden och är spritt i hela kommunen. Chansen är därför stor att just du hittar något som passar dig.

Föreningsregistret

Är du nyfiken på föreningslivet eller vill du prova på någon idrott eller annan aktivitet? I vårt föreningsregister hittar du alla verksamma föreningar i Lysekils kommun.

Bilda idrottsförening

Funderar du på att starta en idrottsförening? På webbplatsen för "Svensk idrott" kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Folder om idrottsföreningar i Lysekil

Under länkar finns en informationsfolder om föreningslivet i Lysekil som är översatt till engelska, somaliska, arabiska och tigrinja. Vill du ha en tryckt version av foldern kan du kontakta Sanna Lannesjö på sanna.lannesjo@lysekil.se eller 072 -147 03 10.