Meny

Dela sidan på sociala medier

Dialogcafé om demokrati

Foto på händer som sträcks upp i luften.

Välkommen till Lysekil Centrum Lab i sommar för att prata om demokrati och rösträtt.

I sommar anordnas flera dialogcaféer på temat demokrati och rösträtt på Lysekil Centrum Lab. Om du vill veta mer om hur en demokrati fungerar och varför det är viktigt att rösta är du varmt välkommen.

Vi bjuder på kaffe och dialogledare är samhällsguide Rami Tobji som talar svenska, engelska och arabiska.

Aktuella datum och tider:

  • Måndagen den 25 juni klockan 14.00- 16.00.
  • Fredagen den 29 juni klockan 14.00- 16.00.
  • Måndagen den 2 juli klockan 14.00- 16.00.
  • Fredagen den 6 juli klockan 14.00- 16.00.
  • Måndagen den 9 juli klockan 14.00-16.00.
  • Fredagen den 13 juli klockan 14.00-16.00.

Vad innebär det att leva i en demokrati?

En grundprincip i ett demokratiskt samhälle är att makten utövas med respekt för de mänskliga rättigheterna. Det betyder att de som bestämmer inte får förtrycka personer
eller grupper som har andra åsikter än vad de själva har. Alla i samhället har rätt att säga vad de tycker. För att ett samhälle ska vara demokratiskt räcker det inte med att invånarna deltar i de allmänna valen. Det som händer mellan valen är också viktigt för att demokratin ska fungera.

Demokrati handlar både om att lyssna på vad andra tycker och att själv uttrycka sina åsikter. Det är viktigt för en fungerande demokrati att invånarna känner sig som en del av samhället. De ska kunna påverka i de allmänna valen men också känna att de har möjlighet att vara med och påverka i sin vardag – i skolan, på arbetet, i bostadsområdet och i familjen. Demokratiska statsskick skyddar individernas frihet och mänskliga rättigheter.

Varför är det viktigt att rösta?

I ett demokratiskt samhälle med allmänna och fria val kan personer med rösträtt rösta på det parti och de politiker de vill ska representera dem vid politiskt beslutsfattande på nationell, regional och lokal nivå. De politiker eller partier som får flest röster, alltså en majoritet av rösterna, är de som får bestämma mest. Det är demokratiskt valda politiker som styr landet.