Meny

Dela sidan på sociala medier

Krisberedskap

Foto på rött hjärta mot en grön äng.

Information om krisberedskap på Lysekil Centrum Lab måndagen den 28 maj och onsdagen den 30 maj.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren "Om krisen eller kriget kommer".

Broschyren kommer att skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med
kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni.

Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människors kan förbereda sig för att kunna se till
grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Information på Lysekil Centrum Lab

Vid två tillfällen under vecka 21 finns möjlighet till information om krisberedskap på Lysekil Centrum Lab. Samhällsguide Rami Tobji ger information baserat på MSB´s folder och svarar på frågor. Rami talar svenska, engelska och arabiska.

Datum:

  • Måndagen den 28 maj klockan 14.00- 15.00.
  • Onsdagen den 30 maj klockan 14.00- 15.00.

Välkomna!