Translate site

Translate

Meny

Parkeringstillstånd

Det finns möjlighet att ansöka om olika typer av parkeringstillstånd för dig som har parkeringsbehov i din vardag eller i ditt arbete.

Boendeparkeringskort i Grundsund och Fiskebäckskil

Du som bor i centrala Grundsund och Fiskebäckskil och inte har möjlighet till parkering på din egen tomt eller i gemensamhetsanläggning kan söka boendeparkeringskort hos Lysekils kommun.

Du måste vara folkbokförd på en fastighet inom det aktuella området. Kortet gäller för upp till två registrerade fordon men du får bara tillgång till en plats. 
Avgiften för boendeparkeringskort är 1 875 kr/år.

Nyttoparkeringskort

Du kan ansöka om ett nyttoparkeringskort om du är näringsidkare eller om du har särskilda behov att parkera i ditt arbete. I korthet innebär nyttoparkeringskortet att du får parkera upp till 2 timmar på avgiftsbelagd plats eller plats med kortare parkeringstid.
Avgiften för kortet är 800 kr per år (plus moms).

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH-kort)

Du som har svårt att gå eller har annat funktionshinder kan i vissa fall få parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Om du inte själv kör fordonet krävs särskilda skäl för att du ska få parkeringstillstånd, till exempel att du behöver förarens hjälp när du vistas utanför fordonet.

Beslutet fattas med utgångspunkt från det läkarintyg som du ska skicka med ansökan.

Text