Meny

Städning av gator, torg och trottoarer

Underhållsarbeten och skötsel och städning av gator, torg och trottoarer, parker och planteringar utförs till största delen av det kommunala bolaget Leva i Lysekil AB.

En del av ansvaret ligger också på fastighetsägaren. Det gäller bland annat gångbanan utanför fastigheten och beskrivs närmare i kommunens föreskrifter om gångbanerenhållning.