Meny

Parkering och parkeringstillstånd

Inom Lysekils centrum finns cirka 1 800 parkeringsplatser. På vissa av dem är det avgift på sommaren.

Parkeringstider

Om inget annat anges är parkering tillåten i 24 timmar på allmän gata. 24 timmarsregeln gäller måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.

Ett märke med vitt P på blå botten anger samma sak.

Exempel:

 • Parkerar du kl. 13.00 en vanlig måndag måste du hämta bilen senast kl 13.00 på tisdagen.
 • Parkerar du kl. 13.00 en söndag måste du hämta bilen senast kl. 24.00 på måndagskvällen.
 • Parkerar du kl.15.00 en fredag måste du hämta bilen senast kl. 24.00 på måndagskvällen. Avbryts 24-timmarsregeln börjar dina 24 timmar räknas först nästkommande vardag.

På ett märke med vitt P på blå botten kan det finnas tilläggstavlor som anger hur lång tid man får parkera och vilka klockslag som kan gälla.

Parkeringskarta

I våran parkeringskarta hittar du information om var det finns kommunala parkeringsplatser, ställplatser för husbilar och laddplatser för elbilar i Lysekils centrum.

Parkeringstillstånd

Det finns möjlighet att ansöka om olika typer av parkeringstillstånd för dig som har parkeringsbehov i din vardag eller i ditt arbete.

Nyttoparkeringskort

Du kan ansöka om ett nyttoparkeringskort om du är näringsidkare eller om du har särskilda behov att parkera i ditt arbete. Nyttoparkeringskortet betyder att du får parkera upp till 2 timmar på avgiftsbelagd plats eller plats med kortare parkeringstid.
Avgiften för kortet är 800 kr per år (plus moms).

Följande kategorier kan erhålla nyttokort:

 • Hantverkare och serviceföretag, vars fordon är fast inredda som arbetsplats för
  installation eller reparation av fast eller lös egendom. Parkerar så länge det
  arbete pågår som kräver att bilen finns tillgänglig.
 • Sjuk– och socialvårdande personal. Fordonet skall användas av personal med verksamhet i kommunen.
 • Arbetsledare. Fordonet skall användas av arbetsledare som uppsöker olika arbetsplatser och lämnar/hämtar material.
 •  

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som har svårt att gå eller har annat funktionshinder kan i vissa fall få parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Om du inte själv kör fordonet krävs särskilda skäl för att du ska få parkeringstillstånd, till exempel att du behöver förarens hjälp när du vistas utanför fordonet.

Boendeparkeringskort i Grundsund och Fiskebäckskil

Du som bor i centrala Grundsund och Fiskebäckskil och inte har möjlighet till parkering på din egen tomt eller i gemensamhetsanläggning kan söka boendeparkeringskort hos Lysekils kommun.

Du måste vara folkbokförd på en fastighet inom det aktuella området. Kortet gäller för upp till två registrerade fordon men du får bara tillgång till en plats.

Boendekortet gäller för ett år i taget. Om adressen ändras eller bilen byts måste kortet förnyas.
Avgiften för boendeparkeringskort är 1 875 kr/år.