Meny

Fordonsgas Sverige stänger ner tankstationen i Lysekil

30 november stängs tankstationen i Dalskogen.

Fordonsgas Sverige AB har beslutat att stänga ner gastankstationen i Dalskogen den 30 november. Närmaste gasttankstation är då i Håby - Munkedals kommun.

Upphandling

I kommande upphandling av fordon till kommunens verksamheter kommer detta att beaktas.

Lysekils kommun har i sina klimatmål beslutat att vara fossilfria 2030. Detta betyder att fokus inför kommande upphandling kommer vara miljöfordon.