Meny

Dela sidan på sociala medier

Gratis parkering och P-buss i sommar

Foto av stolar och elektronisk enhet på en buss

Här hittar du information och tidtabell för årets P-buss som finns tillgänglig mellan den 19 juni och den 17 augusti.

Det finns möjlighet att parkera gratis vid gamla COOP och ta kostnadsfri P-buss ner till centrum och Havets Hus även i år. Bussen avgår var 20:e minut mellan klockan 10.10 och 18.50. Den går sju dagar i veckan från infartsparkeringen vid gamla COOP i Lysekil.

Ta av till vänster i första rondellan vid infarten till Lysekil, på väg 162.

Tidtabell för P-bussen, måndag - söndag, 19 juni till 17 augusti

Skriv tabellbeskrivning här

Avgång från Dalskogen

Avgång från Havets Hus

10.10

10.20

10.30

10.40

10.50

11.00

11.10

11.20

11.30

11.40

11.50

12.00

12.10

12.20

12.30

12.40

12.50

13.00

13.10

13.20

Lunchuppehåll

Lunchuppehåll

14.30

14.40

14.50

15.00

15.10

15.20

15.30

15.40

15.50

16.00

16.10

16.20

16.30

16.40

16.50

17.00

17.10

17.20

17.30

17.40

17.50

18.00

18.10

18.20

18.30

18.40

18.50

19.00

Vänder vid Havets Hus

Vid större evenemang som till exempel Cruisingen på midsommardagen får man räkna med förseningar på bussarna på grund av mycket trafik och folk i rörelse. Håll utkik på kommunens hemsida och Facebook-sida för uppdaterad information kring detta.

Bussen stannar i södra hamnen nära centrum och vid Havets Hus. Bussen vänder vid Havets Hus och åker tillbaka till parkeringen med stopp i södra hamnen. Bussen lämnar Havets Hus 10:20, 10:40, 11:00 och så vidare. Sista bussen går från Havets Hus cirka 19:00.

Bara personbilar

Det är endast tillåtet att parkera personbilar på parkeringen och maxtiden är 24 timmar. Kommer ni med husbil så hittar ni information om var ni kan stå på våra sidor om husbilsparkering.

Det går även bra att åka med Västtrafiks bussar som passerar gamla Coop. Men väljer man att åka med dessa bussar behöver man ett västtrafikkort. Väljer man att gå så tar det mellan 20 och 30 minuter ner till centrum.

Ordinarie bussar under lunchuppehåll

Det kan vara bra att känna till att i år kommer bussen ha ett lunchuppehåll eftersom vi nu kör längre på kvällen. Uppehållet är mellan 13:30 och 14:30. Under denna tiden är man hänvisad till vanlig lokalbuss. Information om de ordinarie bussarna hittar du på Västtrafiks hemsida i länken nedan.

Om du har några frågor eller vill ha mer information kontakta gärna kommunens kontaktcenter: kontaktcenter@lysekil.se

Parkeringar i Lysekil

Använd gärna vår parkeringskarta för mer information om parkeringar i Lysekils centrum.

Projekt P-buss

Arbetet med projekt P-buss sker inom ramen för Urban Platsinnovation. Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.  Läs mer om projektet här.