Meny

Så fungerar snöröjningen

Vinterväder är på intågande. Här kommer en påminnelse om hur snöröjningen fungerar i kommunen.

Snöröjning startas omedelbart när snöfall upphört, vid snödjup under 5 cm bedöms nödvändigheten utifrån väderförutsättningarna. Gångbanor, cykel och skolvägar snöröjs vid 4cm nyfallen snö. Kommunens målsättning är att det ska vara halkbekämpat snarast efter snöröjning eller vid barmarkshalka.

Kommunen snöröjer efter en förbestämd prioritering:

  • Huvudgator/stora gator där kollektivtrafik går, samt vårdboenden, förskolor och skolor
  • Bostadsgator och parkeringsytor
  • Gång- och cykelvägar, busshållplatser
  • Parkeringar


Du som är fastighetsägare behöver skotta och sanda

Kommunen skottar gång- och cykelbanor, men du som är fastighetsägare ansvarar för att hålla trottoarer fria från snö utmed din fastighet. Du ska också sanda om det finns risk för halka. När du skottar får du lägga upp snön i en vall mellan trottoaren och vägbanan.

Du som är fastighetsägare kan hämta enstaka hinkar med grus för halkbekämpning hos LEVA i Lysekil AB. Ta gärna med egen hink och hämta från :

  • LEVAs anläggning i stora Långevik i Lysekil, på anvisad plats.
  • LEVAs huvudkontor i industriområdet i Gåseberg, på anvisad plats.
  • Bredvid återvinningsstationen strax före Bottnavallen i Grundsund.


Vem ansvarar för snöröjning?

  • Staten genom Trafikverket, ansvarar för de allmänna vägarna. Undantaget är de allmänna vägar som ingår i kommunal väghållning.
  • Kommunerna snöröjer kommunala gator samt enskilda vägar som uppfyller följande förutsättningar.

Vill ni se vilka som är statens , kommunen eller enskild väg kan ni kolla här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Tack för att du hjälper till att behålla framkomligheten för alla gående och minskar risken för halkskador!


Läs mer om snöröjning och halkbekämpning i Lysekils kommun Länk till annan webbplats.