Meny

Reparationer av gångbrygga i Havsbadet

Den 1 december börjar arbetet med att säkra upp bryggan utanför hamnsservice i Havsbadet. Det innebär att bryggan under en period i vinter stängs av och man kommer inte kunna gå på den sidan av byggnaden för att ta sig ut till Kallbadhuset.

Istället får man gå på baksidan, se bild nedan. Man har också gjort en ramp vid passagen ut till kallbadhuset för att öka tillgängligheten.

Det är i dagsläget osäkert hur lång tid arbetet tar men det kommer att vara klart senast 1 april 2023. Under perioder av ombyggnationen kommer även den offentliga toaletten i havsbadets servicehus att vara avstängd.