Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fem frågor till Leif

Leif Schöndell är kommunchef i Lysekils kommun. Här svarar Leif på fem frågor om det aktuella läget.

Aktuellt

Vad är aktuellt i verksamheten just nu?

- Just nu arbetar vi med att följa upp kommunens olika verksamheter för att se vilka resultat vi har uppnått till och med augusti månad. I detta ingår även att göra ett formellt delårsbokslut för kommunen inklusive våra bolag. Uppföljningen, som beskriver både verksamheten och ekonomin, är ett viktigt underlag när varje nämnd nu i höst ska skapa sin budget inför nästa år och anpassa den till de av kommunfullmäktige i juni beslutade ekonomiska ramarna för 2018.

De ekonomiska ramarna för 2018 innebär krav på effektiviseringar i våra verksamheter och på några håll finns redan i år obalanser i ekonomin. Här är det viktigt att vi alla i organisationen tar vårt ansvar och bidrar till att vi kan hantera de verksamheter vi ansvarar för inom given budget. Kommunens ekonomi är i grunden inte svårare än den vi var och en har hemma – vi kan inte spendera mer än vad vi får in.

Ett annat aktuellt arbete är vår nya översiktsplan där underlag från enkäter och workshops har sammanställts. I höst kommer en programhandling att vara klar som ska ligga till grund för nästa steg i processen.

Parallellt med översiktsplanen bearbetar vi också förslaget till ny vision, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in från allmänheten. Förslaget till ny vision, Lysekil 2030, kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 4 oktober.

Medborgarundersökning

Lysekils kommun är med i Sveriges kommuner och landstings medborgarundersökning i höst. Slumpvis utvalda kommuninvånare får tycka till om kommunens verksamheter och kommunen som plats att bo och leva på. Varför är det viktigt att besvara enkäten om man tillhör de slumpvis utvalda?

- Lysekils kommuns uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag och erbjuda service och tjänster utifrån skiftande behov. För att vi ska kunna utveckla vår service behöver vi veta mer om hur vår verksamhet upplevs. Jag hoppas därför att alla som får enkäten tar sig tid att svara, det sätter vi stort värde på.

Grön strategi

Lysekils kommun håller på att ta fram en grön strategi som ska ge en helhetsbild av tätorternas utemiljöer. Den gröna strategin är också ett viktigt underlag till den nya översiktsplanen och ska visa hur vi ska förvalta och utveckla våra parker och grönområden.
Hur tror du att en grön strategi kan bidra till utvecklingen av vår kommun?

-Det är oerhört viktigt för livskvaliteten med gröna områden. Den gröna strategin ska hjälpa oss att ta tillvara på, och utveckla, våra gröna tillgångar i samhällsplaneringen. På så sätt kan Lysekils kommun bli en ännu mer attraktiv plats att bo och leva på.

Läs gärna mer om arbetet med den gröna strategin här på vår webbplats:

Grön strategi – Lysekils kommun Öppnas i nytt fönster.

Kulturveckan

Den 6 oktober är det dags för årets kulturvecka som i år firar 10 år. Kulturveckan smygstartar med en konstutställning den 23 september på temat 10 år – 10 konstnärer. Vad skulle du säga att kulturveckan innebär för kulturlivet i Lysekils kommun?

-Kulturveckan skapar mötesplatser där man får visa sin kreativitet och framtidstro. Kulturlivet fyller en viktig funktion när det gäller att trivas och träffas. Det händer något spännande när människor från olika sammanhang möts.

Läs gärna mer om kulturveckan här på vår webbplats:

Kulturveckan – Lysekils kommun Öppnas i nytt fönster.

Höstliga aktiviteter

Lysekils kommun har något att erbjuda varje årstid – vad tycker du att man ska passa på att göra nu när hösten närmar sig?

-Nu när stillheten lägger sig bjuder naturen på djupa färger och vackert ljus. Man får lust att packa ryggsäcken och ge sig ut på vandringar vid havet och svampturer i skogen. Det finns gott om svamp – i helgen som gick blev det kantareller, trattkantareller, taggsvamp och flera olika soppar.