Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fem frågor till Leif

Foto på kommunchef Leif Schöndell.

Läs intervjun med kommunchef Leif Schöndell.

Leif Schöndell är kommunchef i Lysekils kommun. Här svarar Leif på fem frågor om det aktuella läget.

Aktuellt

Vad är aktuellt i verksamheten just nu?

Den här tiden på året är fokus på budgetarbetet inför kommande år. Nämnderna har nyss fastställt sina budgetar för 2018 och den 1 november påbörjas budgetprocessen inför budget 2019 i kommunstyrelsen. Kommunforskning i Västsverige kommer då att finnas på plats och gå igenom Lysekils kommuns finansiella profil som en del av omvärldsbevakningen.

Det kan också vara intressant att känna till att vi håller på att ta fram en chefsplattform som ska behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Chefsplattformen är ett dokument som tydliggör de förväntningar som finns på organisationens chefer.

Som chef och ledare är man en förebild och chefsplattformen ska ange förhållningssätt och ge vägledning i både utmaningar och utveckling.

Ny vision för Lysekils kommun

Den 19 oktober antog kommunfullmäktige vision Lysekil 2030. Varför är det viktigt att ha en gemensam vision för verksamheten?

Visionen ska vara en ständig ledstjärna när vi i kommunen fattar beslut om hur vi satsar våra gemensamma resurser. Tillsammans med vår värdegrund - öppet, enkelt, värdigt – ska den genomsyra vårt arbete.

Så här formuleras vår nya vision:

”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar”.

Vi finns för dig i vardagen

Under fem veckor i höst får vi lära känna fem medarbetare i Lysekils kommun lite mer genom filmer, nyheter och Instagram. Temat är ”Vi finns för dig i vardagen” - vad är tankarna bakom detta?

Lysekils kommun har många olika ansikten och man möter oss i grundskolan, hemtjänsten och på särskilda boenden. Vi är också skolmat, bibliotek, gymnasium, småbåtshamnar, bostäder, vatten och avlopp, fotbollsplaner, avfallssortering och mycket, mycket mer.

Vi vill ge en glimt av våra verksamheter och samtidigt berätta vad man som kommuninvånare
är med och bidrar till genom kommunalskatten.

Trygg i Lysekils kommun

Det pågår ett förebyggande och trygghetsskapande arbete i Lysekils kommun, bland annat genom trygghetsenkät och gemensamma medborgarlöften med Polisen. Vad tror du är viktigt i detta arbete?

Samverkan är ett ledord. Både att kommunens olika verksamheter jobbar ihop och att vi samarbetar med både Polis och ideella krafter. Det handlar om hur vi tillsammans bidrar i arbetet med att skapa en trygg kommun.

Jag är glad över att vi är igång med både trygghetsronder och trygghetsvandrare där våra kommuninvånare gör en fantastisk insats. Vi har också ett gott samarbete med kommunpolisen.

Nya tider

Den sista helgen i oktober ställde vi om klockan från sommartid till vintertid. De flesta av oss har nog missat denna omställning vid något tillfälle. Har du någon tidsomställningsmiss att dela med dig av?

Nej, faktiskt inte, jag har lyckats hänga med i tidsomställningarna. Däremot kommer jag aldrig ihåg åt vilket håll man ska ställa klockan – om man ska vrida framåt en timme – eller om det är bakåt som gäller. Min fru får tålmodigt förklara detta varje gång.