Meny

Fem frågor till Leif

Leif Schöndell är kommunchef i Lysekils kommun. Här svarar han på fem frågor om det aktuella läget.

På gång

Vad är aktuellt i verksamheten just nu?

Arbetet med de olika nämndernas budgetar inför 2017 pågår för fullt. Nu i november kommer man att fatta beslut om hur man ska fördela den ekonomiska ramen från kommunfullmäktige till de olika verksamheterna nästa år.

Men budgetarna handlar inte bara om pengar utan här lägger man också fast den politiska inriktningen för kommande års arbete genom utvecklingsmål och uppdrag till sin förvaltning.

Du har just berättat om arbetet inför 2017 på den politiska nivån. Vad sker på förvaltningsnivå inför nästa år?

Alla chefer arbetar just nu med verksamhetsplaner för sina respektive enheter inför 2017. I detta ingår att beskriva verksamhetens uppdrag och kritiska kvalitetsfaktorer. Det senare handlar om att formulera vad det är som kännetecknar en bra verksamhet för våra kunder. Det ska också tas fram indikatorer som speglar hur vi ligger till i det avseendet. I verksamhetsplanen ingår också de aktiviteter som är prioriterade under nästa år.

I vår nya styrmodell är den här delen mycket viktig, att det är chefer och medarbetare som kan verksamheten bäst, som också planerar och prioriterar inom sina ansvarsområden. För det är i vardagen och i mötet mellan människor som det verkliga värdet av kommunens service skapas.

Varje nivå i organisationen tar sitt ansvar och gör det som man är bäst på. Politiker beslutar om ekonomiska förutsättningar och övergripande inriktningar medan tjänstemännen är experter på utförandet.

Ipad i skolan

Från höstterminen 2016 har alla elever i Lysekils skolor i årskurs 1-6 en egen iPad att använda under skoltid. På vår webbplats kan man ta del av ett exempel från Mariedalsskolan. Vad tänker du när du läser exemplet?

Jag blir glad när jag läser om hur iPads används i undervisningen och har även tidigare sett inspirerande exempel. Den digitala tekniken skapar nya möjligheter som ibland kan vara svåra att ta till sig för oss som inte är uppväxta med den. Men det råder ingen tvekan om att detta är framtiden och det gäller att omfamna och utveckla arbetet.

Läs exemplet från Mariedalsskolan

Öppet Hus på Gullmarsgymnasiet

Den 9 november slog Gullmarsgymnasiet upp sina portar för alla intresserade. Vad betyder det för Lysekils kommun att vi har ett gymnasium?

Det är oerhört betydelsefullt för kommunens identitet och självkänsla att ha ett gymnasium. Det är också en viktig pusselbit för att Lysekils kommun ska vara en attraktiv plats att bo på. Gullmarsgymnasiet har även en nyckelroll i kommunens kompetensförsörjning som bara kommer att förstärkas i framtiden.

Det kan vara intressant att känna till att ”Kommunakademin Väst” ligger i startgroparna för att komma igång med sitt arbete. ”Kommunakademin Väst” är en samarbetsyta mellan kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst.

På väg mot advent

Hösten är här på allvar och vi har gått över till vintertid. Har du något tips att dela med dig av nu när dagarna blir kortare?

Den här årstiden kan kännas lite dyster men då brukar jag tänka att vi snart är inne i advent när vi tänder ljus för att skingra mörkret.

Alldeles nyligen fick vi också en försmak av vintern med minusgrader och lite snö – jag önskar mig mer av den varan och att vi snart har passerat novembers dis och regn.