Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Värdegrund

Alla som arbetar i en kommun har ur flera aspekter Sveriges viktigaste jobb genom att göra skillnad i människors vardag. Detta innebär förtroende, ansvar och glädje samtidigt som det är en utmaning.

Som stöd och hjälp finns kommunens värdegrund som ska fungera som en ledstjärna både i vardag och utveckling. Lysekils kommuns värdegrund består av tre ord – öppet, enkelt och värdigt.

Värdeorden gäller både tjänstepersoner och politiker

I december 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta värdeorden som ett komplement till kommunens vision. Värdeorden gäller både tjänstepersoner och politiker och ska användas i hela organisationen.

Värdeorden har en övergripande betydelse för hela Lysekils kommun men för att orden ska få kraft måste de ”översättas” och användas i vardagen.

Öppet, enkelt, värdigt

Så här tolkas öppet, enkelt, värdigt på övergripande nivå för hela Lysekils kommun.

Öppet

Begreppet öppet innehåller flera dimensioner:

Öppet och faktabaserat
Lysekils kommun ska öppet redovisa beslut och underlag för beslut till alla som önskar ta del av dessa. Beslutsmöten och webbplatser ska vara öppna i alla de delar som inte begränsas av myndighetsutövning och sekretess.

Öppet förhållningssätt
Lysekils kommun ska i sitt beredningsarbete och möten med medborgare och allmänhet ha en öppen, positiv och reflekterande inställning till olika synpunkter och förslag som kan vidga perspektiven och öka kunskapen inför olika typer av beslut.

Enkelt

Lysekils kommun ska underlätta för medborgare, företag och allmänhet att ta del av vår service.

Värdigt

Förtroendevalda politiker och medarbetare i Lysekils kommun ska kommunicera och agera utifrån fakta i sak och gott personligt omdöme.