Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Styrande dokument

I Lysekils kommun finns flera olika typer av styrande dokument, till exempel reglementen, regler, policys, riktlinjer, program eller liknande.

Verksamheten i Lysekils kommun styrs av olika lagar där kommunallagen är ett exempel. Förutom lagarna finns flera dokument som vi själva har antagit och som styr vårt arbete. Dokumenten benämns reglementen, regler, policys, riktlinjer, program eller liknande.

Administration

Förskola och skola

Bygga, bo och miljö

Båt och hamn

Delegationsordningar

Ekonomi

HR

IT- och informationssäkerhet

Kommunala bolag

Kultur och fritid

Miljöenheten (Sotenäs, Munkedal och Lysekil)

Lysekil 2030

Omsorg och stöd

Politik och förtroendevalda

Trygghet och säkerhet