Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kvalitets- och förbättringsarbete

Trappa i sten.

Arbete med ständiga förbättringar är en naturlig del i kommunens verksamheter och utgår ifrån tankesättet om att allting kan göras bättre än det görs i nuläget, både när det gäller verksamhet och resurser.

Kvalitets- och förbättringsarbete

Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete är viktigt för att skapa värde tillsammans med dem vi är till för. Kvalitetsarbetet och all verksamhetsutveckling strävar efter att uppfylla kommunens mål och vision.

Lysekils kommun har flera sätt att samla in underlag vilka ligger till grund för analys- och förbättringsarbetet. Nedan ges några exempel.

Databasen Kolada

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Deras uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas - Kolada.

I Kolada finns tusentals nyckeltal inom en mängd olika områden såsom:

  • Agenda 2030
  • Effektivitet
  • Ekonomi
  • Befolkning
  • Skola
  • Äldreomsorg
  • Samhällsbyggande
  • Näringsliv

Länk Kolada Länk till annan webbplats.

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg för att utifrån ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Underlaget kan utgöra grund för dialog, styrning och utveckling.

Länk Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk: diagram KKiK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning

Lysekils kommun deltar varje år i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning som visar hur invånarna ser på kommunen och på kommunens tjänster.

Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Länk: Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk: diagram medborgarundersökningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen utifrån ett helhetsperspektiv. Den visar hur kommunen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar. Utvärderingen genomförs vart tredje år av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Länk resultat Kommunkompassen 2022 Pdf, 444.4 kB.

Kommuner i siffror

Snabb koll på Sveriges kommuner
Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Här får du snabbt svar. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

Länk: Kommuner i siffror Länk till annan webbplats.