Meny

Allt fler vårdas med covid-19 på sjukhusen

Antalet patienter som vårdas med covid-19 ökar på sjukhusen i Västra Götaland jämfört med förra veckan.

Viktigt att vara vaksam

Just nu är det extra viktigt att vara vaksam på symtom på luftvägsinfektioner. Den som är sjuk bör stanna hemma för att undvika att sprida smitta till andra, enligt smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

– När smittan ökar blir det än mer angeläget att ta sina rekommenderade vaccindoser. Om du är äldre eller tillhör en riskgrupp är det också viktigt att du vaccinerar dig mot influensan. Vänta inte längre, utan ta ditt vaccin nu, säger han.

Under vecka 48 konstaterades 806 fall vilket är en tydlig ökning jämför med veckan dessförinnan då 462 fall konstaterades.
– Vi har sett en långsam ökning av covid-19 under hösten men senaste veckan har det tagit fart ordentligt och ökningen ser ut att fortsätta även denna vecka. Eftersom vi inte längre har någon bred provtagning kan vi även utgå från att det finns ett stort mörkertal, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland.

Ökningen sker i alla delar av länet och återspeglas också av hur det ser ut på sjukhusen där antalet patienter som vårdas med covid-19 ökar.

Vaccination mot influensa

Även influensa och RS-virusinfektioner ökar nu i samhället.
– Oavsett vilken av dessa luftvägsinfektioner det handlar om ska man stanna hemma om man är sjuk för att undvika att sprida smitta till andra, säger Thomas Wahlberg.

Alla över 65 år eller tillhör någon riskgrupp för allvarlig sjukdom och som inte tagit sin påfyllnadsdos under hösten rekommenderas att göra det.
Den som är 65 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp för att bli allvarlig sjuk i influensa bör även passa på att vaccinera sig mot influensa om man ännu inte gjort det.