Meny

Systemunderhåll av servrar kan orsaka driftstörning onsdag 17 augusti

Onsdag 17/8 kommer Infracontrol att utföra deras kvartalsvisa planerade systemunderhåll av Infracontrols servrar.

Underhållet kan leda till driftstörningar i våra tjänster under tiden arbetet utförs. Det kan uppstå tillfälliga avbrott i webbsidorna och apparna för Infracontrol Online samt relaterade tjänster. Arbetet omfattar uppdateringar av systemprogramvara, operativsystem, ändringar av vissa tjänster, med mera.