Meny

Så hanterar du en död havssula

Döda havssulor flyter i land på kobbar, skär och badplatser längs våra kuster. Många bär på virus.

Det är viktigt att kadavren tas om hand för förbränning så att inte smittan sprids (t ex till asätare). Var försiktig, undvik beröring eller bär handskar och förslut påsarna väl.

Våra återvinningscentraler i Sotenäs, Tanum, Lysekil och Munkedal tar emot döda djur för förbränning. Djurkropparna ska vara packade i väl förslutna plastpåsar, gärna dubbla. Kontakta personalen på respektive återvinningscentral när du kommer dit för vidare instruktion om var påsarna ska deponeras.

Statens Veterinärmedicinska anstalt har inte längre något intresse av att få in fler undersökningsobjekt. Allmänheten och andra som påträffar döda havssulor i naturen kan fortsätta rapportera in via denna länk https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats. , men SVA har just nu inte behov att få in fler havssulor för undersökning.