Meny

Hjälp till i kampen mot invasiv Jättebalsamin!

Du som privatperson är jätteviktig i arbetet med att stoppa spridningen av invasiva främmande arter. Jättebalsamin är en av de mest problematiska invasiva växtarterna i Sverige idag, tillsammans med Jätteloka och Gullskunkskalla.

Jättebalsamin är en ettårig och storvuxen ört som kommer från Himalaya. Den sprids enbart med frön och kan blomma mellan juli och september. Den har stor förmåga att bilda höga och täta bestånd som täcker i princip all övrig vegetation på platsen. För att begränsa utbredning är det nu dags att slå av, eller ännu hellre dra upp, plantorna vid eller innan blomning så att frösättning aldrig sker. Detta behöver göras två eller tre gånger varje år.

Jättebalsamin