Meny

Protokoll från kommunfullmäktige 2022-11-16

Kommunfullmäktige


Sammanträdesdatum

2022-11-16

Paragrafer

136-155

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-24

Datum då anslaget tas ned

2022-12-16

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen