Meny

Protokoll från kommunfullmäktige 2022-09-14

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-09-14

Paragrafer

100-116

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-22

Datum då anslaget tas ned

2022-10-14

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen