Meny

Kallelse till socialnämndens arbetsutskott 2022-08-11

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-08-11

Paragrafer


Datum då anslaget sätts upp

2022-08-04

Datum då anslaget tas ned

2022-08-12

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen