Meny

Kungörelse: Flytt av fordon

Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

Datum då kungörelsen sätts upp

2022-07-26

Datum då kungörelsen tas ned

2022-08-26

Uppställningsplats, Verkstadsgatan

Ansvarig för kungörelsen

Magnus Eriksson, Trafikingenjör

Kungörelse

Flytt av fordon
Pdf, 74 kB.