Meny

Protokoll från kommunstyrelsen 2022-06-22

Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-22

Paragrafer

126-127

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-22

Datum då anslaget tas ned

2022-07-14

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen