Meny

Kallelse till socialnämnden 2022-05-31

Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-31

Paragrafer


Datum då anslaget sätts upp

2022-05-24

Datum då anslaget tas ned

2022-06-01

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen