Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Priser och stipendium inom kultur och fritid

Var med och rösta fram pristagare och stipendiater för 2021

Varje år delar Lysekils kommun ut priser och stipendier inom kultur- och fritidsområdet. Nu önskar Lysekils Utbildningsnämnd få in förslag på pristagare och stipendiater inför årets utdelning.

Under 2022 kommer pristagarna att uppmärksammas i samband med kommunens nationaldagsfirande.

Priser som delas ut

Bra idrottsprestation 2021

Att till person, lag eller grupp genom priset visa kommunens uppskattning för genomförd idrottsprestation och därigenom främja utvecklingen av de lokala idrottsföreningarna.

Förtjänstfull föreningsledare 2021
Tilldelas ledare inom kommunens föreningsliv som genom sina insatser på ett förtjänstfullt sätt främjat sin förening. Nämnden vill genom priset uppmuntra föreningar och privatpersoner att engagera sig i ledarrollen och i ledarrekryteringen till föreningslivet.
Som ledare tar man inte bara på sig uppgiften att utveckla föreningens verksamhet utan gör i många fall även en stor social insats. Ett arbete som inte nog kan betonas och uppskattas.

Årets Kulturpris
Att till person eller förening genom priset visa kommunens uppskattning och belöning för värdefull insats inom det kulturella verksamhetsområdet.

Årets Kulturstipendium
Lysekils kulturstipendium utdelas som stöd och hjälp åt den, som visar lovande förutsättningar för insatser inom det kulturella verksamhetsområdet. Berättigade att erhålla priset är person som är bosatt i kommunen eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till densamma.

Lämna in ditt förslag med motivering

Föreningar och allmänhet anmodas inkomma med förslag och motivering till Lysekils kommun, Utbildningsnämnden, 453 80 Lysekil eller till registrator@lysekil.se senast 2022-03-11.

Vid eventuella frågor, kontakta Jonas Ingevaldsson, Föreningsutvecklare Lysekils kommun. jonas.ingevaldsson@lysekil.se