Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Utdelning av byggnadspris 2021

Gula villan - en väl genomförd och varsam ombyggnad från privatbostad till verksamhetsbyggnad löd en del av motiveringen till priset.

Idag delade samhällsbyggnadsnämnden ut byggnadspriset 2021 till Gula Villan. Glada mottagare av priset var direktörskorna Bettina Salesjö och Åsa Nilsson.

Se vår film där samhällbyggnadsnämndens ordförande Lars Björneld lämnar över diplomet.

Motivering

Projektet är en väl genomförd och varsam ombyggnad från privatbostad till verksamhetsbyggnad. Ägaren är medveten om byggnadens kulturhistoriska värde och har gått omvägar för att bevara och lyfta fram det bästa med byggnaden. Ett bra exempel på att tänka till före ett byggnadsprojekt påbörjas och ett gott val till byggnadspriset.