Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

En möjlighet att presentera ditt företags varor och tjänster för Lysekils kommun

Lysekils kommun vill kartlägga lokala företags varor och tjänster för att synliggöra dessa för medarbetare som gör direktupphandlingar.

Direktupphandlingar är mindre upphandlingar som inte kräver annonsering enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Dina svar är värdefulla och enkäten tar bara några minuter att fylla i.

Skicka in ditt svar senast den 28 februari 2022.

Har du frågor om enkäten kontakta ekonomienheten@lysekil.se

Lysekils Näringslivsstrategi 2030 är direkt kopplat till FN:s agenda 2030.

I strategin angavs sex områden som identifierats som särskilt viktiga för ett gott företagsklimat. Mål 12 är ett av dem.

Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.