Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Bagarns hage är återigen ett fint utflyktsmål

På kommunens uppdrag har Leva i Lysekil röjt upp i Bagarns Hage samt satt ut ett nytt picknickbord

Ytan har tidigare varit en öppen yta som många förskolegrupper haft som utflyktsmål men har under de senaste åren vuxit igen.

Leva har nu röjt undan den sly som har växt över den muromgärdade ytan och in i hagen. Hagen ska framöver skötas som en gammaldags äng. Något som bland annat bidrar till att öka stadens biologiska mångfald och resiliens inför framtiden.

En del tysklönnar har tagits ner samt snabbväxande sly (Acer pseudoplatanus) i och runtom ytan. Tysklönn är ett invasivt trädslag som sprider sig snabbt.

Genom detta arbete hoppas vi att fler kan ta del av Bagarns Hage igen.