Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ansträngd bemanning inom socialtjänsten

Hög sjukfrånvaro, vård av barn och hemkarantän bakom bemanningssituationen.

Orsaken till det ansträngda bemanningsläget är hög sjukfrånvaro, vård av barn och de nationella reglerna kring exempelvis hemkarantän. I dagsläget finns det även bekräftat smittade omsorgstagare inom flera områden i kommunen. De allra flesta smittade blir inte allvarligt sjuka utan har lindriga symptom.

Vi hanterar situationen på många olika sätt, bland annat genom att varje dag se över bemanningssituationen, prioritera och omfördela resurser. Vårt fokus ligger på att ge våra brukare och hyresgäster den omsorg och trygghet som de är berättigade till, säger socialchef Eva Andersson.

Ansträngt läge väntas kvarstå några veckor

Det ansträngda bemanningsläget väntas kvarstå några veckor tills den förväntade smittotoppen av covid -19 tros ha passerat och är på väg nedåt igen. Med anledning av detta har personal i vissa verksamheter tillfälligt fått placeras om.

Vi använder alla resurser vi har och all personal som kan arbeta fler timmar har blivit tillfrågade, säger socialchef Eva Andersson.

Ett stort och varmt tack till all personal

Kommunen vill rikta ett stort och varmt tack till personal som visar stor flexibilitet och fantastisk ork, tack också till de som hör av sig och vill hjälpa till. Vi tar emot nya vikarier efter bästa förmåga. Det är samtidigt en utmaning att lotsa in nya medarbetare i en situation där ordinarie personal är under stark tidspress. Tack också till anhöriga som visar stort tålamod med att servicen i våra verksamheter just nu inte är som den brukar.

Lysekils kommun söker medarbetare

Förutom inom socialförvaltningens verksamheter är det ett mycket ansträngt bemanningsläge inom förskola, skola, kost- och städverksamheterna.

När vi saknar medarbetare och inte kan hålla igång verksamheterna som vanligt så vet vi att det påverkar väldigt många människors vardag. Vi har fått ett fint gensvar på vår annons och är glada att så många vill bidra i våra verksamheter, säger kommundirektör Karolina Samuelsson.