Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lysekils kommuns klimatlöften inför 2022

Samtliga förvaltningar och verksamheter involveras i arbetet och arbetar med de löften som den egna verksamheten bäst kan bidra till

Lysekils klimatlöften

Under 2021 antog Lysekil 14 löften av vilka 8 uppnåddes och 4 påbörjades. I snitt antog kommunerna 7 löften och Lysekil var en av tre kommuner som hade antagit flest löften. Läs uppföljningen av arbetet som pågått under 2021: Uppföljning av kommunernas klimatlöften 2021 - Lysekils kommun Länk till annan webbplats.

Inför 2022 har Lysekils kommun antagit 12 löften.

För att klara löftena involveras samtliga förvaltningar och verksamheter i arbetet. Alla ska inte jobba med alla löften utan var och en arbetar med de löften som den egna verksamheten bäst kan bidra till. Säger Linnea Lämås miljö- och klimatstrateg på Lysekils kommun.

Löftena som Lysekils kommun har antagit för 2022 är följande:

 1. Vi har en laddplan för kommunen
 2. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
 3. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 4. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
 5. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 6. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 7. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
 8. Vi genomför energieffektiviseringar
 9. Vi bygger i trä
 10. Vi installerar solenergi
 11. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
 12. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Bakgrund

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Klimatlöftena inkluderar 20 konkreta klimatåtgärder som kommunerna medverkat i att ta fram och sedan har kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i respektive kommun tagit beslut om vilka av de 20 klimatlöftena som ska genomföras.

De klimatlöften som vi ska genomföra är viktiga steg för att minska vårt klimatavtryck. Att minska vår påverkan på klimatet har en stor betydelse för hela samhället och vi ser fram emot att vara med och bidra till utvecklingen framåt, säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson och kommundirektör Karolina Samuelsson.

Positivt resultat från första året med satsningen

Under 2021 har Lysekils kommun tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland genomfört klimatlöften som beräknats minska utsläppen med 31 113 ton koldioxidekvivalenter. Det visar resultaten av första året med satsningen Kommunernas klimatlöften.