Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Fordonsgas Sverige stänger ner tankstationen i Lysekil

30 november stängs tankstationen i Dalskogen.

Fordonsgas Sverige AB har beslutat att stänga ner gastankstationen i Dalskogen den 30 november. Närmaste gasttankstation är då i Håby - Munkedals kommun.

Upphandling

Lysekils kommun har i sina klimatmål beslutat att vara fossilfria 2030. Det innebär bland annat att miljöfordon är i fokus inför kommande upphandling av fordon till kommunens verksamheter. Fordonsgas Sveriges nedläggningen av gasstationen kommer att tas i beaktande under upphandlingen och alternativ som tillexempel elbilar i kombination med utbyggd laddinfrastruktur kommer att undersökas.