Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förslag till lagändring angående registrering av katter

Regeringen föreslår lagändringar om obligatorisk märkning och registrering av katter

Till skillnad från hundar är det idag inte en skyldighet att märka och registrera sin katt. I en lagrådsremiss föreslår regeringen nu att alla katter som stadigvarande vistas i Sverige ska omfattas av motsvarande krav som hundar.

– Katter är ett av våra vanligaste husdjur. Tyvärr finns det också cirka 100 000 katter i Sverige som saknar ett hem. För att öka skyddet för katterna vill vi nu underlätta för myndigheterna och de ideella organisationer som arbetar med katter att skilja ägda katter från katter som saknar ett hem, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Med regeringens lagförslag kommer det att gå lättare och snabbare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare och att identifiera vilka katter som saknar ett hem så att de kan tas om hand. Det minskar lidandet för de hemlösa katterna, och stärker generellt både djurskyddet och statusen för katten som sällskapsdjur.

Regeringen föreslår att Jordbruksverket ska få ansvaret att föra register över kattägarna. Tullverket, länsstyrelserna, Polismyndigheten och de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet föreslås vidare få direktåtkomst till registret. Länsstyrelserna, som ansvarar för djurskyddskontrollen, får också en möjlighet att meddela förelägganden om att bestämmelserna om märkning och registrering ska följas och förelägganden får förenas med vite. Det innebär att kattägare som inte märker eller registrerar sin katt kan tvingas betala ett förutbestämt belopp om myndighetens beslut om märkning och registrering inte efterföljs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.