Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Var finns din favoritplats i kommunen?

Foto på solnedgång över havet.

Studentarbete för att testa kartteknik – lämna gärna ditt bidrag.

I samarbete med en student på Göteborgs Universitet kan du vara med och bidra med din favoritplats i kommunen. Var tycker du om att vara och varför?

Syftet med projektet är att testa tekniken för att på sikt kunna använda den vid exempelvis medborgardialoger. Vi ställer därför några frågor i samband med att en punkt placeras ut för att få en uppfattning om vilka användarna är, men dessa frågor är helt frivilliga att svara på.

Tack för ditt bidrag!

Lämna ditt bidrag till kartan: