Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Tack för engagemanget

Foto på rosenbukett.

Stort tack till alla er som svarade på höstens medborgarundersökning.

Lysekils kommun har i höst deltagit i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. I undersökningen får slumpvis utvalda kommuninvånare tycka till om kommunens verksamheter och kommunen som plats att bo och leva på.

Undersökningen är nu stängd och Statistiska centralbyrån arbetar med att sammanställa resultatet.

Utvecklings- och förbättringsarbete

Medborgarundersökningen är underlag för utvecklings- och förbättringsarbete och vi vill därför tacka alla er som svarat på enkäten.

Lysekils kommun har fått en bra svarsfrekvens med 44 procent vilket kan jämföras med
Båstads kommun som hade den högsta svarsfrekvensen på 50 procent.

Tack för era åsikter och ert engagemang!