Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Strategi för utveckling av Norra hamnen

Foto av deltagarna under en av workshopparna som genomförts i samarbete med White arkitekter.

Efter en serie workshops ska nu en strategi tas fram och behandlas politiskt.

Tre workshoppar har genomförts kring utvecklingen i Norra hamnen. Detta i ett samarbete med White arkitekter där man ska arbeta fram en metod för hållbar stadsutveckling. Norra Hamnstranden/Skandiaverkets område har valts ut som ett pilotprojekt i samarbetet.

Ett hållbart Lysekil

Under den första workshopen analyserades Norra hamnstrandens värden, utmaningar och dess roll för att göra Lysekil till ett hållbart samhälle.

I den andra workshoppen arbetade man med att konkretisera och definiera en vision för Norra Hamnstranden utifrån de fysiska förutsättningar som identifierats på platsen.

Workshopserien avslutades med att formulera strategier och riktlinjer för hur visionen kan förverkligas.

Förslag till politiken

Nu är nästa steg att materialet från workshopparna bearbetas och analyseras. Sedan ska en metodbok tas fram kring den här typen av processer. Ett förslag över utvecklingen i Norra Hamnen kommer sedan att presenteras och behandlas politiskt.

Om projekt Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.


Läs mer om projekt Urban Platsinnovation på www.lysekil.se/urbanplatsinnovation Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Interreg på www.interreg-sverige-norge.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.