Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Se Huset

Samarbetet Se Huset i fokus på konferens om kulturhistoriska byggnader i Stockholm.

Se Huset är ett samarbete mellan Lysekils kommun och Nätverket Slow House. Se Huset vill öka kunskapen om den äldre bebyggelsen, inspirera till att se husens kvaliteter och betydelse för miljön samt utveckla metoderna för en framtidsinriktad och hållbar byggnadsvård.

Se Huset har bland annat anordnat byggnadsvårdsutställning på Skaftö samt byggnadsvårdscaféer på olika teman.

Äldre bebyggelse blir en tillgång i dagens byggande

Den 22 november var det dags för konferensen ”Bevarande och restaurering av kulturhistoriska byggnader” i Stockholm som arrangerades av Teknologisk Institut.

Se Huset och Lysekils kommuns satsning på att utveckla nya arbetssätt och samarbeten uppmärksammades särskilt. Under rubriken ”Hur kan kommuner gynna dialogen om bevarandefrågor och öka samspelet mellan aktörerna?” fick projektledare Anita Larsson Modin och planarkitekt Stina Norén Hermansen berätta om arbetet.

- Det blev intensiva dagar med intressanta speglingar av olika erfarenheter av hur äldre bebyggelse blir en tillgång i dagens byggande. Allt handlar om att kvaliteterna i äldre byggnader uppmärksammas, bevaras och förnyas eftertänksamt och med kunskap, säger Anita och Stina.

Andra arbeten som lyftes under konferensen var Kirunas pågående stadsomvandling, nybyggnation efter brand i gamla Eksjö och nya ekonomibyggnader i äldre miljöer på landsbygden.

Frågor

Välkommen att kontakta planarkitekt Stina Norén Hermansen för frågor kring Se Huset, kristina.hermansen@lysekil.se