Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Resultatet av enkät Lysekil 2030

Foto på flera händer i luften.

Tack alla ni som bidragit till arbetet med ny vision och ny översiktsplan genom att svara på enkät Lysekil 2030. Resultatet är sammanställt och finns att ta del av här på vår webbplats.

Du minns väl enkäten Lysekil 2030? Den publicerades här på vår webbplats våren 2016 och fanns även tillgänglig i pappersformat vid olika events och workshops under sommarhalvåret.

I enkäten bad vi dig ge oss en beskrivning av hur du ser på ditt samhälle och på framtiden här. Vi fick in svar från nästan 350 personer!

Sammanfattning av resultatet

Alla åsikter som kom in till oss har vi tagit med i arbetet kring att ta fram en ny vision och en ny översiktsplan för Lysekils kommun. Vi presenterar en sammanfattning av varje fråga under sidorna för "Visioner och framtidsidéer".

En ny vision och fem utvecklingsmål

Under våren kommer kommunens politiker att besluta om en ny vision för Lysekils kommun där resultaten av enkätundersökningen är en viktig pusselbit.

De frågor som ställdes i enkäten har även diskuterats av politiker och tjänstemän och har lett fram till att kommunen nu arbetar med fem utvecklingsmål:

• Barn och unga är vår framtid
• Vi utvecklas genom lärande
• Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
• Kom och upplev Lysekil och vår unika miljö
• Vi tar ansvar för miljön

Ny översiktsplan

Enkätsvaren har också varit ett betydelsefullt första steg i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Lysekils kommun.

Vi fortsätter arbetet under våren men det kommer ta några år innan översiktsplanen är klar. Er hjälp är avgörande för hur bra den kommer att bli.

Just nu pågår förberedelser för att du ska kunna fortsätta påverka vårt arbete med att ta fram en ny översiktsplan.

Frågor

Om du vill veta mer om arbetet med ny översiktsplan är du välkommen att kontakta Sara Hallström, projektledare, på telefon: 0523-613329 eller epost: sara.hallstrom@lysekil.se.