Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Positivt besked om ny ambulansstation

LysekilsBostäder får i uppdrag att gå vidare med planerna på att bygga en ny ambulansstation i Lysekil.

Det behövs en ny ambulansstation i Lysekil eftersom Västra Götalandsregionen, som ansvarar för ambulansverksamheten, bedömer att nuvarande station vid Rosvikstorg inte motsvarar dagens krav på funktion.

Västra Götalandsregionen har ställt frågan till Lysekils kommun om att bygga en ny station. Ambulansstationen kommer att hyras av regionens fastighetsbolag Västfastigheter via ett långsiktigt hyresavtal.

Lysekils kommun har utrett frågan och konstaterat att projektet är lämpligt för LysekilsBostäder som har möjlighet att bygga och hyra ut både lokaler och bostäder.

Lysekils Stadshus AB, som är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen, har nu beslutat att ge LysekilsBostäder i uppdrag att genomföra byggnationen av en ny ambulansstation i Lysekil för uthyrning till Västra Götalandsregionen.

Samhällsviktig funktion

Jan-Olof Johansson, kommunalråd i Lysekils kommun, är positiv till projektet.

- Glädjande att kommunen via LysekilsBostäder kan bidra till att vi får en ny ambulansstation i Lysekil. Det är en samhällsviktig funktion som måste få bra förutsättningar, säger Jan-Olof Johansson.

Projektet kommer i ett bra läge för LysekilsBostäder. Byggnationen av de nya lägenheterna på Kungsgatan i Lysekil är snart klar och inga nya bostadsprojekt är redo att starta upp i dagsläget.

- Jag vill också understryka att det här projektet bygger på ett långsiktigt hyresavtal med Västra Götalandsregionen och därmed är riskfritt ur kommunens perspektiv.  Det kommer inte att påverka LysekilsBostäders möjligheter att arbeta med sitt bostadsbestånd eller bygga nya bostäder, säger Jan-Olof Johansson.

Ambulansstationen viktig för en välfungerande verksamhet

En annan person som också ser positivt på beslutet är Björn Kalin som är ambulansens verksamhetschef.

- Vi ser fram mot en ny station som tillfredsställer våra behov av förbättrad strategisk placering och funktionalitet, säger Björn Kalin.