Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Positiva resultat för hemsortering i fyrfackskärl

Med fyrfackskärl kan man sortera tio olika avfallsslag i hemmet.

Nationell kartläggning visar att Lysekils kommun har valt rätt väg när det gäller insamlingssystem för hushållsavfall.

I Lysekils kommun införs sedan våren 2016 ett nytt insamlingssystem för villa- och fritidshusens sopor. Införandet av det nya systemet genomförs i etapper och beräknas vara klart under 2018.

Det nya insamlingssystemet innebär att man kan välja att hemsortera i fyrfackskärl, förutsatt att man bor vid en väg där den lite större fyrfacksbilen kan komma fram.

Att hemsortera i fyrfackskärl innebär att man har två kärl med fyra fack vardera samt en liten behållare för batteri och ljuskällor som bara hängs på kärlet när den behöver tömmas. Systemet innebär att man enkelt kan sopsortera tio olika avfallsslag hemmavid.

Nationell kartläggning

Branschorganet Avfall Sverige har kartlagt insamlingssystem för hushållsavfall bland Sveriges kommuner. Resultatet visar att det system man har avgör hur mycket förpackningar och matavfall man sorterar ut från soppåsen.

Sammanställningen visar att hemsortering i fyrfackskärl är bäst, näst bäst är insamling i två separata kärl (brunt kärl för matavfall och grönt kärl för restavfall) och sämst är insamling till optisk sortering.

Detta innebär att Lysekils kommun har valt rätt väg när det gäller insamlingssystem för hushållsavfall.

Nyfiken omvärld och nöjda kunder

I Lysekils kommun sköts avfallshanteringen av det kommunala bolaget Rambo AB som ägs av kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.

Under hösten har Rambo tagit emot studiebesök från bland annat Göteborg, Södertälje och Karlstad som alla varit nyfikna på Rambos erfarenheter. Lysekils kommun har blivit ett exempel på modern sophantering där flera insamlingssystem samsas.

Vid en kundundersökning i Lysekils kommun visade det sig att 88 procent av kunderna som har hemsortering i fyrfackskärl är nöjda eller mycket nöjda.

Bättre miljö och effektivare användning

I Lysekils kommun genomförs flera miljöförbättrande åtgärder. Ett par exempel är ett aktivt arbete för bättre havsmiljö, mer klimatsmart mat, övergång till miljöklassade bilar som drivs av fordonsgas samt övergång till miljövänligare energianvändning i kommunens fastigheter.

- Med vårt nya insamlingssystem för sopor tar vi ytterligare ett steg framåt. Hemsortering ger möjlighet att aktivt delta i arbetet för en bättre miljö och skapa en effektivare användning av det som kastas, säger kommunalråd Jan-Olof Johansson

Mer information

På webbplatsen för Rambo AB finns mer information om insamlingssystemet i Lysekils kommun.