Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Påverka utvecklingsarbetet i Norra hamnen

Flygfoto över Lysekil med området kring Norra hamnen markerat i rött.

Nu kan du vara med och påverka utvecklingsarbetet i Norra hamnen genom att lämna förslag och synpunkter i Lysekil Centrum Lab.

I samarbete med White arkitekter ska kommunen arbeta fram en metod för hållbar stadsutveckling. Metoden ska bland annat användas i utvecklingsarbetet kring Norra hamnen och ska ge svar på:

  • Hur kan området bidra till en hållbar utveckling för Lysekil?
  • Hur ser området ut idag? Styrka och svagheter? 
  • Vilka utmaningar står området inför?

Du kan delta i processen genom att lämna dina synpunkter och idéer i Lysekils Centrum Lab fram till och med 30 september. Missa inte chansen att påverka stadens framtid!

Bakgrund

Norra hamnstranden är ett centralt område i Lysekil som hittills har använts för industriella ändamål.

Lysekils kommun ska ta fram en detaljplan som reglerar Norra Hamnstrandens framtida utveckling och det föreligger ett behov av en övergripande strategi för att identifiera problem, risker, styrkor och möjligheter som ska ge riktlinjer för en hållbar samhällsplanering.

Inom ramen för Urban Platsinnovation


Samarbetet med White arkitekter kring utvecklingen i Norra hamnen sker inom ramen för projekt Urban Platsinnovation. Det är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.

Länkar