Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Önskningar om framtidens samhälle

Foto på önsketrädet i Lysekils stadspark.

Vid varje önsketräd finns en informationsskylt – här syns önsketrädet i Lysekils stadspark.

Önsketräden för barn i Lysekil, Brastad och Grundsund växer och mår gott.

Tre önsketräd har planterats för barn i Lysekils kommun. Träden finns i Lysekils stadspark, i Nyströms park i Brastad och i Grundsunds park.

Tanken är att barn ska kunna hänga upp lappar med tankar om vad de önskar sig av framtidens samhälle. Önsketräden ska också vara levande och kreativa konstverk.

Samhällsbyggnadsförvaltningen samlar regelbundet in tankarna och tar med dem i den framtida planeringen av kommunen.

Vi vill passa på att påminna om våra fina önsketräd som växer och mår bra – vår önskan är att de ska användas flitigt. Inför olika högtider så får man gärna pynta och göra träden fina.