Meny

Ny remiss om strandskydd

Stenig strand med lila blommor.

Regeringen upphävde den 9 juni i år Läns­styrelsens tidigare beslut om utvi­dgat strandskydd. Länsstyrelsen går nu ut med ett nytt förslag till
strandskyddslinje.

Du som äger mark inom det föreslagna strandskyddsområdet har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Svar skickas skriftligt till Länsstyrelsen senast 23 september 2016.

Du hittar mer information på Länsstyrelsens webbplats.