Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ny gång- och cykelväg invigd

Gång- och cykelvägen vid Evensås på Skaftö är något skaftöborna väntat på i många år. Idag invigdes vägen med en liten ceremoni på plats.

Projektansvarige Börje Löfstrand från Lysekils kommun berättade att det kan verka enkelt att anlägga en gång- och cykelväg men det krävs en hel del arbete. Bland annat fastställelse av vägplan, vägrätter, projektering, upphandling, besiktningar, genomförande, inmätning, dokumentering, ledningsrätter och ett antal byggmöten.

Vägen är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Rossing Arkitekter och Lysekils kommun. Vägen är cirka 500 meter och har kostat 6 100 kronor per meter att anlägga, vilket blir drygt 1 miljon kronor totalt.

Kommunstyrelsens presidium, Lars Björneld, Ronald Rombrant och Jan-olof Johansson var med vid invigningen. Jan-Olof Johansson berättade hur viktigt det är med gång- och cykelvägar ut många perspektiv och därefter förklarade han den nya gång- och cykelvägen invigd.