Meny

Miljöpolicy

Barn som ligger och tittar på en liten grön planta

Lysekils kommun har tillsammans med Sotenäs och Munkedals kommuner antagit en miljöpolicy.

Policyn är framtagen av miljönämnden i mellersta Bohuslän som samordnar miljöarbetet i de
tre kommunerna. Miljöpolicyn utgör också en gemensam grund för att utveckla miljöarbetet.

Leif Schöndell, kommunchef i Lysekils kommun, och Kent Karlsson, 2:e vice ordförande i
miljönämnden, ger en gemensam kommentar kring policyn:

”Det är viktigt att miljöarbetet fungerar i praktiken i den kommunala verksamheten. Därför behöver både chefer och medarbetare på sikt ges möjlighet att implementera miljöfrågorna i det dagliga arbetet. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna leva upp till intentionerna i miljöpolicyn och medverka till att nå de nationella miljömålen. Vi ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer”.

Ta del av miljöpolicyn

Miljöpolicyn finns publicerad på sidan för ”Regler och styrande dokument”.