Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lysekils kommun satsar till havs

Lysekils kommun har ingått partneravtal med Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) i satsningen OffshoreVäst. Syftet är att stärka kommunens kontaktyta mot företag inom offshoreindustrin och få fler att få upp ögonen för Lysekils kommun.

OffshoreVäst är ett initiativ för att utveckla svensk industri inom offshoresektorn. Offshore innebär att verksamheten befinner sig ute till havs inom exempelvis marin energi eller vattenbruk.

- Genom OffshoreVäst får vi tillgång till relevanta nätverk inom och utanför Sveriges gränser. Vi får också ekonomiska möjligheter att kunna genomföra fler aktiviteter, säger Anne Gunnäs som arbetar med maritima näringar på näringslivsenheten.

En målsättning med partnerskapet är att fler utvecklingsbolag som Seabased AB och SeaTwirl AB ska välja att etablera sig i Lysekils kommun och dra nytta av den marina kompetens i de företag, universitet och institut som finns här.

Energimyndigheten tror på Lysekils kommun

I mitten av maj arrangerades Havsenergiforum av Energimyndigheten. Energimyndigheten nämner fem organisationer med möjlighet att göra skillnad för svensk marin energi. Organisationerna de refererar till är Hav och vattenmyndigheten, Vinnova, Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten och Lysekils kommun.

- Vi är självfallet mycket glada för uppmärksamheten som ger skjuts åt arbetet med att sätta Lysekils kommun på kartan för utvecklingen av marin energi. Det är också ett steg på vägen mot utvecklingsområdet Maritima Lysekil, säger Anne.

Förstudier kring odling av marin biomassa

Lysekils kommun kommer också att arbeta specifikt med området Marin Bioenergi i plattformen OffshoreVäst. Odling av marin biomassa är intressant ur flera perspektiv och ett område som man tror kommer att växa. Lysekils kommun kommer att delta i två förstudier kring odling av marin biomassa.

Kontakt

Välkommen att kontakta Anne Gunnäs, anne.gunnas@lysekil.se, telefon 072-145 45 96.

Om Offshore Väst

Ett nittiotal företag, akademier, institut och samarbetsorganisationer utvecklar med SP som värdorganisation OffshoreVäst till en innovationsmiljö för offshoreverksamhet. Utvecklingsarbetet finansieras av Västra Götalandsregionen i form av kontanta medel. SP, Chalmers och Lysekils kommun bidrar i form av arbetstid.
Läs mer på www.offshorevast.se